ท่องเที่ยว » วัดสว่างหัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ อุโบสถสิมอีสานไม้พันชาติ

วัดสว่างหัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ อุโบสถสิมอีสานไม้พันชาติ

26 เมษายน 2023
814   0

วัดสว่างหัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ อุโบสถสิมอีสานไม้พันชาติ

วัดสว่างหัวนาคำ


วัดสว่างหัวนาคำเป็นวัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้านมา  เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดบ้าน หรือวัดใหญ่” ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 บ้านหัวนาคำ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2272 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2342 ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2552  ได้ก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทนอุโบสถหลังเก่าที่ทรุดโทรม แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2561 และได้ขอพระราชทานขยายเขตวิสุงคามสีมาเพิ่ม เมื่อปี พ.ศ.2562 ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดและบริเวณโดยรอบเป็นที่ราบเรียบ ลักษณะ 4 เหลี่ยม มีถนนและหมู่บ้านล้อมรอบ

วัดสว่างหัวนาคำ

ส่วนไฮไลท์ของวัด คือ อุโบสถสิมอีสานไม้พันชาติ ได้สร้างขึ้นจากแนวความคิดของหลวงพ่อพระครูศรีปริยัติโชติธรรม (ชนชัย อคฺคธมฺโม) ซึ่งสร้างขึ้นแทนอุโบสถหลังเดิมที่เก่าแก่ทรุดโทรม ไม่สามารถใช้ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาได้ เมื่อปี พ.ศ.2551 หลวงพ่อจึงปรารภเหตุนี้กับชาวบ้าน และได้มีมติตกลงที่จะสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น จึงได้ขอรับบริจาคไม้พันชาติและไม้เนื้อแข็งจากชาวบ้านในหมู่บ้าน หมู่บ้านใกล้เคียง และในต่างจังหวัด ได้เริ่มทำการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2552 โดยหลวงพ่อพระครูศรีปริยัติโชติธรรม ได้ออกแบบสร้างตามจินตนาการของท่าน โดยยึดแบบศิลปะล้านช้างเป็นหลัก ผสมศิลปะล้านนา หลวงพ่อได้นำพาคณะสงฆ์ภายในวัด พร้อมด้วยชาวบ้าน และช่างภายในหมู่บ้านร่วมกันสร้าง ส่วนลวดลายประติมากรรมไม้แกะสลัก เป็นสล่าช่างผู้ชำนาญเมืองเหนือ และช่างของภาคอีสานร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น โดยใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 9 ปี จึงแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2561 สิ้นค่าก่อสร้างโดยประมาณ 30 ล้านบาท

วัดสว่างหัวนาคำ จ.กาฬสินธุ์

วัดสว่างหัวนาคำ

วัดสว่างหัวนาคำ จ.กาฬสินธุ์

วัดสว่างหัวนาคำ

ขอคุณที่มารูปภาพ | Facebook  พระครูศรีฯวัดสว่างหัวนาคำ

ข้อมูล

  • วัดสว่างหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
  • วัดเปิดเวลา 06.30 น. ปิดเวลา 18.30 น. ทุกวัน

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ