วิดีโอเกษตร » เกษตรไทยไอดอล เลี้ยงแพะนม วิถีธรรมชาติ | เวชไพบูณฟาร์ม

เกษตรไทยไอดอล เลี้ยงแพะนม วิถีธรรมชาติ | เวชไพบูณฟาร์ม

8 ธันวาคม 2023
278   0

เกษตรไทยไอดอล| เลี้ยงแพะนม วิถีธรรมชาติ | เวชไพบูณฟาร์ม จ.นนทบุรี


เลี้ยงแพะนมแบบวิถีธรรมชาติ ของเวชไพบูณฟาร์ม ฟาร์มเกษตรพื้นที่สีเขียวที่อยู่ท่ามกลางเมืองใหญ่ในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยแพะ

การเลี้ยงแพะ โดยทั่วไปสามารถแบ่งรูปแบบการเลี้ยงได้ 4 แบบ ดังนี้

  • การเลี้ยงแบบปล่อย ให้แพะหากินเองตามธรรมชาติ และผสมพันธุ์เอง มักเลี้ยงบริเวณที่มีหญ้า กลางวันจะต้อนให้อยู่ที่มีร่มเงามักไม่มีการสร้างคอกหรือโรงเรือน แต่จะปล่อยให้อาศัยตามร่มไม้
  • การเลี้ยงแบบผูกล่าม เป็นการผูกล่ามแพะไว้กับที่ อาจเป็นหลักไม้ปักหรือเป็นตอไม้หรือต้นไม้ที่บริเวณโดยรอบมีหญ้าให้แพะกินเพียงพอ วันหนึ่งอาจมีการย้าย 2 – 3 จุด เพื่อให้ได้กินหญ้าได้มาก ส่วนตอนเย็นจะย้ายมาขังคอก
  • การเลี้ยงแบบกึ่งขังคอก ลักษณะคล้ายการเลี้ยงแบบปล่อยแต่จะสร้างคอกหรือโรงเรือนสำหรับกักขังตอนกลางคืน โรงเรือนมีเฉพาะหลังคาเท่านั้น ตอนเข้าต้อนให้แพะออกหากินตามทุ่งหรือที่มีหญ้า
  • การเลี้ยงแบบขังคอก เป็นการเลี้ยงในคอกหรือโรงเรือนตลอดเวลาโดยให้น้ำ และอาหารในคอก แต่อาจมีการปล่อยแพะออกไปหากินข้างนอกบ้าง พื้นคอกมักยกสูง และลาดเอียงหรืออาจเป็นพื้นดินธรรมดา แต่มักรองพื้นด้วยแกลบ

เกษตรกรสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง โดยพิจารณาจากวัตถุดิบ ประสบการณ์ จำนวนแพะ จำนวนทุน และสภาพแวดล้อม

อาหารแพะ

แพะเป็นสัตว์กินพืช อาหารหลักของแพะ ได้แก่ หญ้า ใบไม้ พืชผัก และผลไม้ แพะสามารถย่อยอาหารได้หลากหลายชนิด แม้แต่พืชที่มีพิษบางชนิดก็ยังสามารถย่อยได้ อย่างไรก็ตาม แพะก็มีความต้องการสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นเดียวกับสัตว์อื่น ๆ

การเลี้ยงแพะให้เจริญเติบโตและแข็งแรงอย่างสมบูรณ์จึงต้องจัดหาอาหารให้ครบถ้วนทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยทั่วไปแล้ว อาหารแพะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

  • อาหารข้น เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ประกอบด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน แร่ธาตุ และวิตามิน อาหารข้นมักใช้สำหรับเลี้ยงแพะขุน หรือแพะที่เลี้ยงเพื่อผลิตนม

  • อาหารหยาบ เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อยกว่าอาหารข้น แต่มีปริมาณกากใยสูง อาหารหยาบมักใช้สำหรับเลี้ยงแพะทั่วไป หรือแพะที่เลี้ยงเพื่อผลิตลูก

ที่มา : Youtrube PAYAI TV  รายการเกษตรไทยไอดอล


บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง