เกร็ดความรู้ » เปิดวิธีดู โฉนดที่ดินครุฑแดง ว่าดูกันยังไง มีอะไรบ้าง

เปิดวิธีดู โฉนดที่ดินครุฑแดง ว่าดูกันยังไง มีอะไรบ้าง

29 เมษายน 2023
349   0

เปิดวิธีดู โฉนดที่ดินครุฑแดง ว่าดูกันยังไง มีอะไรบ้าง

โฉนดที่ดินครุฑแดง

โฉนดที่ดินครุฑแดง


โฉนดที่ดิน ถือเป็นเอกสารสำคัญในการแสดงกรรมสิทธิ์บนที่ดินนั้นๆ ดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับโฉนดทีดินกัน ว่าแต่ละจุดมีความหมายยังไงบ้าง

โฉนดครุฑแดง คือ เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนที่สุด ออกโดยกรมที่ดินตามประมวลกฎหมาย ผู้ถือครองมีกรรมสิทธิ์ 100% มีสิทธิ์ในการใช้สอย ทำกิน อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์เต็มรูปแบบ สามารถซื้อ ขาย โอน จำนอง ได้ ถูกต้องตามกฏหมาย มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ เนื้อที่ ขอบเขต และขนาดที่ดินชัดเจน

1. ตำแหน่งที่ดิน

 • ระวาง : เลขแผนที่ดิน ที่โฉนดแปลงนี้ตั้งอยู่ ต้องตรวจสอบทุกครั้งเพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงของที่ดินโดยรอบ
 • เลขที่ดิน : ตำแหน่งที่ดินในแผนที่ระวาง ช่วยค้นหาตำแหน่งได้ง่ายและรวดเร็ว
 • หน้าสำรวจ : ลำดับการจัดทำโฉนดของแต่ละตำบล
 • ตำบล : ที่ดินนั้นตั้งอยู่ในตำบลใด?

2. โฉนดที่ดิน

 • เลขที่ : เลขที่โฉนดแปลงนั้น ใช้ทำนิติกรรมกับสำนักงานที่ดิน
 • เล่ม : เลขแฟ้มของสำนักงานที่ดิน ที่รวมโฉนดไว้ ระบุเลขหน้าชัดเจนให้ง่ายต่อการสืบค้น
 • อำเภอ : ที่ดินนั้นตั้งอยู่อำเภอใด
 • จังหวัด : ที่ดินนั้นตั้งอยู่จังหวัดใด

3. ชื่อ-ที่อยู่ เจ้าของที่ดินคนแรก ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ในปัจจุบันอยู่ด้านหลัง

4.เนื้อที่ ที่ดินแปลงนี้ หากมีการแบ่งพื้นที่ แยกโฉนดออกไป ตัวเลขนี้จะไม่ถูกแก้ไข ให้ดูที่ตัวเลขด้านหลังโฉนด

5. ตำแหน่งทิศ ตัวอักษร น แสดงทิศเหนือ ใช้ดูว่าที่ดินตั้งอยู่ทิศใด

6. มาตราส่วน

เพื่อเทียบมาตราส่วนการวัดที่ดินจริง
วิธีคำนวณ
เช่น มาตราส่วน 1 : 4000 ใช้ไม้บรรทัดวัดในโฉนดได้ 12 มิลลิเมตร (12×4000 = 48,000 มม. หรือ 48 เมตร)

7. รูปที่ดิน ลายเส้นแสดงขนาดตามอัตราส่วนในโฉนด มีตัวเลข ตัวหนังสือหลักหมุด เขียนกำกับไว้ ตรงกลางมีเลขที่ที่ดินข้างเคียง

8. วันออกโฉนดและลายเซ็นเจ้าพนักงาน

 • ระบุ วัน เดือน ปีพ.ศ.
 • ลายเซ็นเจ้าพนักงานที่ดิน
 • ประทับตราราชการ

9. ด้านหลังโฉนด : บอกความเป็นมาของที่ดินตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

 • การเปลี่ยนโอนกรรมสิทธิ์
 • ภาระผูกพันธ์ที่ดิน
 • เจ้าของที่ดินในปัจจุบัน

* ทุกการเปลี่ยนแปลงต้องประทับตรา พร้อมลายเซ็นเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง *

โฉนดที่ดินครุฑแดง

ข้อมูล สำนักงานกิจการยุติธรรม/ terrabkk.com


บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง