วิดีโอเกษตร » เตาเผาถ่าน 200 ลิตร ไร้ควันเผาง่ายประหยัดพื้นที่

เตาเผาถ่าน 200 ลิตร ไร้ควันเผาง่ายประหยัดพื้นที่

11 มีนาคม 2023
5827   0

เตาเผาถ่าน 200 ลิตร ไร้ควันเผาง่ายประหยัดพื้นที่

เตาเผาถ่าน 200 ลิตร

เตาเผาถ่าน 200 ลิตร


การเผาถ่านด้วยถัง 200 ลิตร เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ชุมชนวิถีเกษตรกรรมให้ความสนใจ เนื่องจากมีแหล่งวัตถุดิบ สิ่งของเหลือใช้จากการผลิตในพื้นที่ สามารถนำมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงใช้หุงต้มในครัวเรือนได้ง่ายไม่ซับซ้อน เพียงปรับภูมิปัญญาเดิมในการเผาถ่านด้วยเตาแบบดินเหนียวมาเป็นถัง 200 ลิตร เมื่อได้ถ่านก็นำไปเป็นอาชีพที่สร้างรายได้พอสมควร

เตาเผาถ่านด้วยถัง 200 ลิตร แบบการเผาถ่านแนวตั้งนั้น เป็นรูปแบบหนึ่งที่ง่ายต่อการเผาถ่านและสามารถใส่ฟื้นเข้าไปจากด้านบนถัง วางบนพื้นก้นถังให้เต็มเตาปิดฝาแล้วจุดไฟเตา เตาประเภทนี้อาศัยความร้อนไล่ความชื้นในเนื้อไม้ที่อยู่ในเตา ทำให้ไม้กลายเป็นถ่าน หรือที่เรียกว่า กระบวนการคาร์บอนไนซ์เซชั่น นอกจากนี้จากโครงสร้างที่มีลักษณะปิดทำให้สามารถควบคุมอากาศได้ จึงไม่มีการลุกติดไฟของเนื้อไม้ผลผลิตที่ได้จึงเป็นถ่านที่มีคุณภาพ ขี้เถ้าน้อย และผลพลอยที่ได้จากกระบวนการเผาถ่านอีกอย่างหนึ่งคือน้ำส้มควันไม้ ที่สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในเกษตรกรรมธรรมชาติได้อีกด้วย

หลักการทำงานเตาเผาถ่าน

การเผาถ่านเป็นการเปลี่ยนรูปทางเคมีอย่างง่ายที่สามารถพิ่มมูลค่าของกิ่งไม้ ฟื้น ข้อไม้ไผ่กะลามะพร้าว หรือเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอื่นๆ เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ ไม้ที่สามารถนำมาเผา ได้แก่ ไม้ไผ่ , ไม้กระถน ไม้ยูคาลิปตัส หรือเป็นไม้รวม โดยลักษณะของไม้ควรเป็นไม้แห้งหรือไม้ที่ไม่มีความชื้น มีกระบวนการผลิตถ่านมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

  • การไล่ความชื้น ขั้นตอนการไส่ความชื้นนี้อยู่ในช่วงอุณหภูมิ 20* C – 270* C จำเป็นต้องใช้ความร้อนจากภายนอก
  • การเปลี่ยนจากไม้เป็นถ่าน ขั้นตอนนี้อยู่ในช่วงอุณหภูมิ 270 *C- 400 *C โดยการเปลี่ยนจากไม้เป็นถ่านนี้ ควันที่ออกมาจะประกอบด้วยสารต่างๆ ที่เกิดใหม่มากมายหลายชนิดจากการสลายตัวของไม้ด้วยความร้อน
  • การทำให้ถ่านบริสุทธิ์ โดยการปรับให้อากาศไหลเข้ามากขึ้น เพื่อไลให้น้ำมันดินออกไป ขั้นตอนการทำให้ถ่านบริสุทธิ์นี้ควันที่ออกมาจะมีสารก่อมะเร็งปนออกมาด้วยเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 425 *C ดังนั้นจึงไม่ควรเก็บควันในช่วงนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใดๆ ควรนำไปบำบัดก่อนทิ้งหรือนำไปเป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น
  • การทำให้เย็น หลังจากปิดปล่องเตาทุกปล่องแล้ว ต้องปล่อยทิ้งไว้ให้เตาเย็นจึงจะนำถ่านไม้มาใช้ประโยชน์ได้ ก่อนจะเปิดเตาต้องให้อุณหภูมิในเตาต่ำกว่า 50 *C เพราะถ่านไม้อุณหภูมิ 60 *C – 70 *C สามารถลุกติดไฟเองได้ ถ้ได้รับออกซิเจนจากอากาศ ดังนั้นการเปิดเตาต้องเริ่มเปิดที่ปล่องควันก่อนเพื่อระบายความร้อนและแก๊สที่ยังคงค้างอยู่ในเตาให้หมด หลังจากนั้นจึงเปิดหน้าเตา

การติดตั้งเตาเผาถ่าน

  • ทำฐานด้วยอิฐบ๊อก 20 ก้อนดูตามภาพ
    เตาเผาถ่าน 200 ลิตร
  • จุดไฟใต้เตาเผาถ่าน
  • หลังจากจุดไฟผ่านไป 2 ชั่วโมง ไม้เริ่มคายแก๊ส ครั้งที่ 1 แล้วดับ ให้ใส่ไฟต่ออีกครั้ง ไม้จะคายแก๊สเป็นทั้งที่ 2 หลังจากนั้น รอให้ถังเย็น แล้วเปิดถ่านได้เลย

หมายเหตุ เตาเผาถ่านทุกลูกต้องหุ้มด้วยสังกะสี 2ชั้น ชั้นละ 3 แผ่น 2 ชั้น 6 แผ่น ยาว 80 ชมต่อแผ่น ขันด้วยลวดให้แน่น


บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง