วิดีโอเกษตร » (คลิป) สูตรการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ไม่กลับกอง

(คลิป) สูตรการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ไม่กลับกอง

9 กุมภาพันธ์ 2023
535   0

(คลิป) สูตรการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ไม่กลับกอง

สูตรการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์


ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง (สูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

โดยทั่วไปการผลิตปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ต้องพลิกกลับกอง เพื่อนำออกชิเจนให้กับจุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายทางชีวภาพซึ่งการพลิกกลับกองต้องใช้แรงงานและสิ้นเปลืองเวลา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้พัฒนานวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง ที่เรียกว่าวิธี “วิศวกรรมแมโจ้ 1 ” โดยใช้เวลาผลิตปุ้ยเพียง 60 วัน สามารถ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและมีค่าตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2551

วัสดุอุปกรณ์ ประกอบไปด้วย

  • ฟางข้าว หรือเศษข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือผักตบชวา
  • เศษพืชทั่วไป เช่น ใบไม้ ต้นถั่ว หรือเศษหญ้าเป็นต้น
  • ให้ใช้เศษฟางข้าวหรือเศษพื้ชทั่วไปที่หาได้ 3 ส่วน และมูลสัตว์อีก 1 ส่วน

ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

นำฟางข้าวหรือเศษข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4 ส่วน วางเป็นชั้นบางๆ สูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร ฐานกว้าง 2.5 เมตร โดยไม่ต้องเหยียบ โปรยทับด้วยมูลสัตว์ 1 ส่วน แล้วรดน้ำ ทำเช่นนี้ 15-17 ชั้น รดน้ำแต่ละชั้นให้มีความขึ้น ขึ้นกองเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีความสูง 1.50 เมตร กองปุ๋ยจะมีความยาวเท่าไร ก็ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณเศษพืชและมูลสัตว์ ความสำคัญของการที่ต้องทำเป็นชั้นบาง ๆ 15-17 ชั้นก็เพื่อให้จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในมูลสัตว์ได้ใช้ทั้งธาตุคาร์บอนที่มีอยู่ในเศษพืชและธาตุไนโตรเจนที่มีในมูลสัตว์ในการเจริญเติบโตและสร้างเซลล์ ซึ่งจะทำให้การย่อยสลายวัตถุดิบเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

การดูแลกองปุ๋ยหมัก

รักษาความชื้นภายในกองปุ๋ยให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอตลอดเวลา (มีค่าประมาณร้อยละ 60-70) โดยมี 2 ขั้นตอนดังนี้

  • รดน้ำภายนอกกองปุ๋ยวันละครั้ง โดยฉีดพรมน้ำบริเวณผิวของกองปุ๋ยด้านนอกให้ชุ่ม ไมให้น้ำไหลนองมากเกินไป
  • ทุก 10 วัน ใช้ไม้แทงกองปุ๋ยให้เป็นรูลึกถึงข้างล่างแล้วกรอกน้ำลงไป โดยมีระยะห่างระหว่างรูประมาณ 40 เซนติเมตร เมื่อเติมน้ำลงไปแล้วให้ปิดรู เพื่อไม่ให้สูญเสียความร้อนภายในกองปุ๋ย

เมื่อกองปุ๋ยมีอายุครบ 60 วัน หยุดให้ความชื้น กองปุ๋ยจะมีความสูงเหลือเพียง 1เมตร แล้วทำปุ๋ยอินทรีย์ให้แห้งเพื่อให้จุลินทรีย์สงบตัว โดยแผ่กระจายให้มีความหนาประมาณ 20-30 ชม. ปุ๋ยจะแห้งภายใน 34 วัน จากนั้นสามารถนำปุ๋ยไปใช้ได้เลย

การใช้ คำแนะนำเบื้องต้นในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

  • นาข้าว 300-3,000 กก./ไร่/ปี
  • ไม้ผล 50 กก/ต้น/ปี
  • พืชผัก 2 กก./ตารางเมตร
  • อ้อย 600-1,200 กก/ไร่/ปี

ทั้งนี้ขึ้นกับคุณภาพของดิน การทำกองปุ๋ยความยาว 4 เมตร สูง 1.5 เมตร ได้ปุ๋ยอินทรีย์ 1 ตัน


ที่มา:


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ