ท่องเที่ยว » เที่ยวชมความงดงาม “วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน” อ.แม่แตง เชียงใหม่

เที่ยวชมความงดงาม “วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน” อ.แม่แตง เชียงใหม่

15 กุมภาพันธ์ 2023
625   0

เที่ยวชมความงดงาม อลังการ “วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน” อ.แม่แตง เชียงใหม่

วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน

วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน


“ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ” อ.แม่แตง เชียงใหม่ ความงดงาม อลังการด้วยศิลปล้านนาประยุกต์ วัดบ้านเด่น เดิมชื่อวัด “หรีบุญเรือง” สร้างเมื่อ พ.ศ. 2437 บริเวณที่ตั้งเป็นเนินเขาเตี้ยๆ ซึ่งเป็นที่สูงกว่าพื้นที่ในหมู่บ้าน ภายใต้เนินเขามีถ้ำซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านละแวกนั้นมีความเคารพนับถือจึงเรียกว่า “วัดบ้านเด่น”ครูบาไชยา วัดป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาเป็นองค์ประธานริเริ่มก่อสร้างวัดบ้านเด่น ได้กราบอาราธนานิมนต์ ครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล วัดหัวคง ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็น ประธานในการก่อสร้างศาสนสถานและศาสนสมบัติทั้งหมดภายในวัดตลอดจนถึงปัจจุบัน

วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน

ที่มารูปภาพ : เพจ Our a way เส้นทางของเรา

ภายในวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน มีเสนาสนะ ได้แก่ อุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร พระสถูปเจดีย์ โดยครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล (พระครูไพศาลพัฒนโกวิท) วัดหัวคง ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับนิมนต์จาก ครูบาไชยา วัดป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในการก่อสร้างศาสนสถานและศาสนสมบัติทั้งหมด

วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน

สถาปัตยกรรมในวัดบ้านเด่น ถือเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาประยุกต์ ที่ผสมผสานโดยใช้แนวคิดของครูบาเทืองเป็นหลัก คือคิดจะใส่อะไรจะทำอะไรก็ทำ โดยต้องมีความมั่นคง และเป็นการผสมผสานระหว่างวัดบ้านกับวัดป่า เพราะมีความเชื่อที่ว่าศาสนาอยู่ได้ด้วยการปฏิบัติ การแบ่งแยกจึงไม่ใช่เรื่องสำคัญ โดยยึดหลักการสร้างตามบุญเป็นตั้งมั่น และด้วยการสร้างตามบุญนี่เอง จึงทำให้ทุกวันนี้ วัดเด่นสะหลีฯ มีความงดงามยิ่งใหญ่สมกับแรงศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชน

วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน

ที่มารูปภาพ : เพจ Our a way เส้นทางของเรา

เที่ยววัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน อ.แม่แตง เชียงใหม่

ที่มารูปภาพ : เพจ Our a way เส้นทางของเรา

เที่ยววัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน อ.แม่แตง เชียงใหม่

ที่มารูปภาพ : เพจ Our a way เส้นทางของเรา

Location: ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
Open-Close: เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00 – 18.00 น.
Phone: 081 961 2396

ขอบคุณที่มารูปภาพสวยๆจาก | เพจ Our a way เส้นทางของเรา


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ