บทความเกษตร » การขยายพันธุ์พืชด้วย การตอนกิ่ง แบบง่ายๆ

การขยายพันธุ์พืชด้วย การตอนกิ่ง แบบง่ายๆ

24 มกราคม 2023
1248   0

การขยายพันธุ์พืชด้วย การตอนกิ่ง แบบง่ายๆ

การตอนกิ่ง


วิธีตอนกิ่ง เป็นวิธีขยายพันธุ์ ที่ใช้กับพืชได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นฝรั่ง มะเฟือง มะนาว เลมอน ส้ม ลิ้นจี่ มะเดื่อฝรั่ง ทับทิม ชมพู่ มะม่วง นิยมทำบาดแผลด้วยการควั่นกิ่งจะออกรากได้ง่ายที่สุด นิยมทำในฤดูฝน เพราะไม่ต้องคอยรดน้ำ โดยเลือกตอนกิ่งแก่ที่เจริญในปีที่แล้วหรือในปีเดียวกันก็ได้ แต่ต้องเป็นกิ่งที่แข็งแรง ไม่อ่อน หรือแก่เกินไป เลือกกิ่งที่เจริญตั้งขึ้น จะออกรากดีกว่ากิ่งที่ทอดเอียงในแนวระนาบ หรือกิ่งที่ห้อยลง แล้วทำแผลบนกิ่งให้ชิดใต้ข้อ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

 • เลือกกิง เลือกกิ่งที่สมบูรณ์ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปปราศจากการทำลายของโรคและแมลง
  การตอนกิ่ง
 • ควั่นกิ่ง ควั่นรอบกิ่งเป็นวงแหวน 2 วง ความห่างของวงแหวนเท่ากับความยาวของเส้นรอบวงของกิ่งที่ทำการตอน
  การตอนกิ่ง
 • ลอกเปลือก ลอกเปลือกที่ควั่นออก
  การตอนกิ่ง
 • ใช้สันมีดขูดเมือก ใช้สันมีดขูดส่วนที่เป็นเมือกลื่นออกให้หมดโดยขูดจากด้านบนลงมาด้านล่าง
  การตอนกิ่ง
 • ตุ้มตอน นำตุ้มตอน (ขุยมะพร้าวที่แช่น้ำ แล้วบีบให้หมาดๆอัดลงในถุงพลาสติกผูกปากถุงให้แน่น) กรีดตรงกลางตามความยาว
  การตอนกิ่ง
 • แหวกตุ้มตอน แหวกตุ้มตอนให้แยกออก
  การตอนกิ่ง
 • หุ้มตุ้มตอน นำตุ้มตอนไปหุ้มรอยควั่นให้มิด
 • มัดตุ้มตอน มัดตุ้มตอนด้วยเชือกฟางให้แน่น

 • ออกราก ประมาณ 30-45 วัน ตัดกิ่งตอน เมื่อรากงอกเป็นจำนวนมากและมีสีเหลืองหรือสีน้ำตาล
 • แกะถุง ตัดเชือกฟางและแกะถุงพลาสติกออก

 • ชำกิ่งในภาชนะ นำกิ่งตอนไปขำในภาชนะ กระถางหรือถุงพลาสติกปักไม้ค้ำยันยึดให้แน่น เพื่อรอการปลูกหรือจำหน่ายต่อไป

ข้อดี ของการขยายพันธุ์พืชด้วยการตอนกิ่ง

 • สามารถใช้กับพืชที่ออกรากยาก ที่ไม่สามารถใช้ตัดชำได้ แต่เกิดรากได้ดีด้วยการตอนกิ่ง
 • ได้กิ่งพันธุ์ที่ไม่กลายพันธุ์
 • การปฏิบัติและบำรุงรักษาง่ายและ สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย และพืชบางชนิดออกรากได้ง่าย
 • เป็นวิธีที่สามารถทำได้ง่าย ทั้งกลางแจ้ง และในเรือนเพาะชำ

ข้อเสีย ของการขยายพันธุ์พืชด้วยการตอนกิ่ง

 • กิ่งตอนไม่มีรากแก้ว ปลูกแล้วจะโค่นล้มได้ง่าย เมื่อมีพายุแรง เช่น ลิ้นจี่ และลำไย เป็นต้น
 • ต้องเสียเวลาในการตัดกิ่งมาปักชำก่อน เพื่อให้ต้นแข็งแรงก่อนนำไปปลูก
 • สามารถขยายพันธุ์ได้น้อย เพราะต้องใช้ขนาดกิ่งโตพอสมควร
 • ต้องใช้ต้นไม้จำนวนมาก ทำให้ต้องปลูกในเนื้อที่มีมากกว่าการขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่น ๆ และต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น

ที่มา : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพัทลุง

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง